e-6-4-42_คำอธิบายพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พศ. 2550

รหัส e-6-4-42

ชื่อเรื่อง_คำอธิบายพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พศ. 2550

ผู้แต่ง  มานิจ  สุขสมจิตร และคณะ

โรงพิมพ์ เจ้าของ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

ปีพิมพ์  มี.ค. พศ. 2551