e-6-5-2_คู่มือกฎหมายที่น่ารู้สำหรับนัำกข่าว : การายงานข่าวเชิงสืบสวน

รหัส e-6-5-2

ชื่อเรื่อง_คู่มือกฎหมายที่น่ารู้สำหรับนัำกข่าว : การายงานข่าวเชิงสืบสวน

ชื่อผู้แต่ง  มานิจ  สุขสมจิตร  ประธานสถาบันพัฒนาการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เจ้าของ สถาบันพัฒนาการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ปีพิมพ์ พศ. 2536