e-6-5-8_กฏหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน

รหัส  e-6-5-8

ชื่อเรื่อง_กฏหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน

เจ้าของ สภาทนายความ

โรงพิมพ์ สำนักบริหารโครงการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

ปีพิมพ์ พศ. 2540