e-6-6-34-36_โครงสร้างอำนาจข้ามชาติ (พ.ค. – มิ.ย. 2538) Main Stream

รหัส  e-6-6-34-36

ชื่อเรื่อง_โครงสร้างอำนาจข้ามชาติ (พ.ค. - มิ.ย. 2538) Main Stream

: พาดหัวข่าว พาดหัวใคร, ภาพเขียน เรื่ืองสั้น ภาพยนตร์, นักข่าวที่หายไป

เจ้าของ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมนักข่าวผู้จัดการ

สำนักพิมพ์ ไอเดียสแควร์

ปีพิมพ์ พศ. 2538