F-7-5-5_การเมืองบนแผ่นฟิล์ม : แด่ผู้กล้าเดือนพฤษภาคม เล่ม 1

รหัส  F-7-5-5

ชื่อเรื่อง _การเมืองบนแผ่นฟิล์ม : แด่ผู้กล้าเดือนพฤษภาคม เล่ม 1

บรรณาธิการ  กฤษดา  เกิดดี

สำนักพิมพ์  เคล็ดไทย

ปีพิมพ์ พศ. 2536