F-7-4-8_พุทธศาสนาในเมืองไทยที่เด็มไปด้วยขวากหนาม

รหัส  F-7-4-8

ชื่อเรื่อง_พุทธศาสนาในเมืองไทยที่เด็มไปด้วยขวากหนาม

ผู้แต่ง  ส. ศิวรักษ์

สำนักพิมพ์ ส่องศยาม

ปีพิมพ์ พศ. 2550