F-7-4-11_ธรรมะออกจากใจ

รหัส  F-7-4-11

ชื่อเรื่อง_ธรรมะออกจากใจ

ผู้แต่ง  พระธรรมวิสุทธิมงคล  หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

สำันักพิมพ์ วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ปีพิมพ์ พศ. 2542