F-7-4-13-18_ธรรมาธิปไตยไม่มา จีงหาประชาธิปไตยไม่เจอ

รหัส  F-7-4-13-18

ชื่อเรื่อง_ธรรมาธิปไตยไม่มา จีงหาประชาธิปไตยไม่เจอ

ผู้แต่ง พระพรหมคุณากรณ์ ป.อ.ปยุตตโต

สำนักพิมพ์ พิมพ์สวย

ปีพิมพ์ พศ. 2539