f-8-1-27_ก่อร่างสร้างกิจการ บันไตสู่ความมั่งคั่ง เล่ม 1

รหัส f-8-1-27

ชื่อเรื่อง_ก่อร่างสร้างกิจการ บันไตสู่ความมั่งคั่ง เล่ม 1

ผู้แต่ง  เรวัต  ตันตยานนท์

เจ้าของ / สำันักพิมพ์  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปีพิมพ์  พศ. 2546