f-7-6-4_เมื่อฟ้าหม่นเจดีย์หักที่ปักษ์ใต้

รหัส f-7-6-4

ชื่อเรื่อง_เมื่อฟ้าหม่นเจดีย์หักที่ปักษ์ใต้

ชื่อผู้เรียบเรียง   วิมลพรรณ  ปีตธวัชชัย

จัดพิมพ์โดย สถาบันอิศรา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ปีพิมพ์  กันยายน 2550