f-7-6-9_โรงเรียนสันติภาพ : ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จังหวัดชายแดนภาคใต้

รหัส  f-7-6-9

ชื่อเรื่อง_โรงเรียนสันติภาพ : ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จังหวัดชายแดนภาคใต้

สำนักพิมพ์  ศูนย์อำนวนการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ปีพิมพ์  พศ. 2551