f-7-6-15_หะยีสุหลงอับคุลกาเคร์ กบฏ…หรือวีรบุรุษแห่งสี่จังหวัดภาคใต้

รหัส f-7-6-15

ชื่อเรื่อง_หะยีสุหลงอับคุลกาเคร์ กบฏ...หรือวีรบุรุษแห่งสี่จังหวัดภาคใต้

ผู้เขียน  เฉลิมเกียรติ  ขุนทองเพชร

สำนักพิมพ์  มติชน

ปีพิมพ์  พศ. 2548