f-7-6-17_ดับไฟใต้กับพรรคคอมมิวนิสต์มลายา

รหัส f-7-6-17

ชื่อเรื่อง-ดับไฟใต้กับพรรคคอมมิวนิสต์มลายา

ผู้แต่ง พลเอก กิตติ  รัตนฉายา

สำนักพิมพ์ ดวงแก้ว บริษัทสหธรรมมิก จำกัด

ปีพิมพ์ พศ. 2538