f-8-6-6_รายงานผลการพิจารณาศึกษาบทเรียนจากการสลายการชุมนุม

รหัส  f-8-6-6

ชื่อเรื่อง_รายงานผลการพิจารณาศึกษาบทเรียนจากการสลายการชุมนุม

จัดทำโดย คณะอนุกรรมาธิการศึกษาข้อเท็จจริง กรณี การสลายการชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาิติ (นปช.)

ระหว่างวันที่ 10 เมษายน -20 พฤษภาคม 2553  เวลากลางวันและกลางคืน เหตุเกิดกรุงเทพมหานครในคณะกรรมมาธิการการทหาร วุฒิสภา พศ.2553

เจ้าของ สำนักกรรมาธิการ2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา