f-8-4-18_กรรมพนธุ์ฟอร์เซล : รวมบทความด้านชีวจริยธรรม เพื่อความเข้าใจอันดีต่อโลภอนาคต

รหัส f-8-4-18

ชื่อเรื่อง_กรรมพนธุ์ฟอร์เซล : รวมบทความด้านชีวจริยธรรม เพื่อความเข้าใจอันดีต่อโลภอนาคต

ชื่อผู้แต่ง  นพ. ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์

สำนักพิมพ์  มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

ปีพิมพ์  ตุลาคม พศ. 2551