f-8-4-20_ผู้หญิงกับสังคมในวรรณกรรมไทยยุคฟองสบู่

รหัส f-8-4-20

ชื่อเรื่อง_ผู้หญิงกับสังคมในวรรณกรรมไทยยุคฟองสบู่

ชื่อผู้แต่ง  เสนาะ  เจริญพร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำนักพิมพ์  มติชน

ปีพิมพ์  พฤษภาคม 2548