f-8-4-28_บันทึกคนนอกสภา

รหัส f-8-4-28

ชื่อเรื่อง_บันทึกคนนอกสภา

ชื่อผู้แต่ง  ประเวศน์  มหารัตน์สกุล

สำนักพิมพ์  บ.สามัคคีสาร (ดอกหญ้า) จก.

ปีพิมพ์ เมษายน พศ. 2539