f-8-5-10_ฝรั่งหลังตะวันตก

รหัส f-8-5-10

ชื่อเรื่อง_ฝรั่งหลังตะวันตก

ชื่อผู้แต่ง  ไมเคิล ไรท์

ชื่อบรรณาธิการ  มุกหอม วงษ์เทศ

สำนักพิมพ์ มติชน

ปีพิมพ์  มีนาคม  พศ. 2547