f-8-5-20_วัฒนธรรม ความตายกับความหลากหลายทางชาติพันธุ์

รหัส f-8-5-20

ชื่อเรื่อง_วัฒนธรรม ความตายกับความหลากหลายทางชาติพันธุ์ (มอญ , โซ่ง , กะเหรีียง, ม้ง , เย้า)

ชื่อผู้แต่ง  สมรักษ์  ชัยสิงห์กานานนท์

สำนักพิมพ์ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

ปีพิมพ์  พศ. 2550