f-8-5-26_ฆาตกรรมอำพรางบนเส้นทางการอนุรักษ์ : ชะถากรรมของชุมชนท้องถิ่นและผืนป้าในกระแสการอนุรักษ์

รหัส  f-8-5-26

ชื่อเรื่อง_ฆาตกรรมอำพรางบนเส้นทางการอนุรักษ์ : ชะถากรรมของชุมชนท้องถิ่นและผืนป้าในกระแสการอนุรักษ์

จัดพิมพ์ 
มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ , เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ, โครงการพัฒนาลุ่มน้ำภาคเหนือโดยองค์กรชุมชน, เครือข่ายชาติพันธุ์ศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย, คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเหนือ, โครงการฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ, สมาคมศูนย์รวมการศึกษา และวัฒนธรรมชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย

ปีพิมพ์ กัันยายน พศ. 2541