f-8-5-27_เปิดโฉมขยะพิษซากคอมพิวเตอร์-มือถือลันเมือง

รหัส  f-8-5-27

ชื่อเรื่อง_เปิดโฉมขยะพิษซากคอมพิวเตอร์-มือถือลันเมือง

ชื่อบรรณาธิการ  นันญา  พันธ์เจริญ

เจ้าของ ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ปีพิมพ์  มีนาคม พศ. 2548