f-7-4-40_รู้ทันใจ

f-7-4-40

_รู้ทันใจ

ผู้เรียบเรียง  วีณา   โดมพนาดร

คำนิยม  ระวี  ภาวิไล

หลากหลายวิถีสร้างสติ พร้อมสถานที่เรียนรู้ใจ

สำนักพมพ์ ริมฟ้า

ปีพิมพ์ ก.ค.2550