f-8-1-33_วาระแห่งทศวรรษ

f-8-1-33

_วาระแห่งทศวรรษ (แนวคิดในการบริหารจัดการ เพื่อชัยชนะและความสำเร็จในโลกปัจจุบัน

โดย  ไมเคิล  แฮมเมอร์

แปล  อนุวัฒน์  ทรัพย์พืชผล

พิมพ์โดย  เออาร์  บิซิเนส เพรส

ปีพิมพ์  มิถุนายน 2545