g-10-1-23_Line official Account Handbook คู่มือทำธุรกิจบนไลน์-ตัวช่วยลูกค้าติด ธุรกิจโต

g-10-1-23_Line official Account Handbook คู่มือทำธุรกิจบนไลน์-ตัวช่วยลูกค้าติด ธุรกิจโต

ฉบับปรับปรุงใหม่ 2020 โดย Line ประเทศไทย

ผู้แต่ง มํณฑิตา จินดา

ศิลปกรรม ธานินี ป่าเหล็ก

โรงพิมพ์ บ.ไลน์ คอมพานี(ประเทศไทย) จำกัด

ปีพิมพ์ ครั้งที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563