G-9-1-1_เริ่มเขียนสคริปต์ด้วยภาษา

รหัส  G-9-1-1

ชื่อเรื่อง_เริ่มเขียนสคริปต์ด้วยภาษา

ผู้แต่ง  ทรงเกียรติ ภาวดี

โครงการหนังสือชุด CGI

สำนักพิมพ์  บริษัท วิตตี้กรุ๊ป จำกัด

ปีพิมพ์  พศ. 2542