G-10-1-16_ตามรอยสิบปี “รหัสเทอร์โบ” รหัสอลวน : A Brief History of Turbo Codes

รหัส G-10-1-16

ชื่อเรื่อง_ตามรอยสิบปี "รหัสเทอร์โบ" รหัสอลวน : A Brief History of Turbo Codes

ชื่อผู้แต่ง  เกียรติศักดิ์  ศรีพิมานวัฒน์

จัดพิมพ์โดย  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แ่ห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ปีพิมพ์ พศ. 2552