H-9-4-7_การสัมภาษณ์เด็ก : คู่มือสำหรับผู้สื่อข่าว

รหัส  H-9-4-7

ชื่อเรื่อง_การสัมภาษณ์เด็ก : คู่มือสำหรับผู้สื่อข่าว

ผู้แต่ง  ซาร่าห์  แม็คครัม และ พอล เบอร์นัล

เจ้าของ  ยูนิเซฟ