H-9-4-24_เมื่อสื่อส่องและสร้างวัฒนธรรม

รหัส  H-9-4-24

ชื่อเรื่อง _เมื่อสื่อส่องและสร้างวัฒนธรรม

ผู้แต่ง ดร.กาญจนา แก้วเทพ

สำนักพิมพ์  ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีพิมพ์  กรกฎาคม พศ. 2545