H-9-4-27-31_การรายงานข่าวชั้นสูง

รหัส  H-9-4-27-31

ชื่อเรื่อง_การรายงานข่าวชั้นสูง

ผู้แต่ง รศ.พิศิษฐ์  ชวาลาธวัช และคณะ

สำนักพิมพ์  สำนักพิมพ์ดอกหญ้า

ปีพิมพ์ เมษายน พศ. 2539