H-9-5-16-17_คู่มือวิทยุชุมชน

รหัส  H-9-5-16-17

ชื่อเรื่อง _คู่มือวิทยุชุมชน

ผู้แต่ง  คอลิน  เฟรเซอร์, โซเนีย  เรสแตรโม เอสตราดา

สำนักพิมพ์  องค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)

ปีพิมพ์  ค.ศ. 2005