H-10-3-6-11_พีอาร์ ภิวัฒน์ประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ ยุค Integration Marketing

รหัส  H-10-3-6-11

ชื่อเรื่อง _พีอาร์ ภิวัฒน์ประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ ยุค Integration Marketing

ผู้แต่ง  เสรี  วงษ์มณฑา

สำนักพิมพ์  มติชน

ปีพิมพ์  พ.ศ. 2536