H-10-3-20_การ์ตูน โลกใบใหญ่ของความรักและจินตนาการ

รหัส  H-10-3-20

ชื่อเรื่อง _การ์ตูน โลกใบใหญ่ของความรักและจินตนาการ

ผู้แต่ง  นิพนธ์  แจ่งดวง, นพ.ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์, ดร.พิมพ์พิมล  ธงเธียร, ศํกดา วิมลจันทร์, กู้เกียรติ ญาติเสมอ

สำนักพิมพ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ

ปีพิมพ์  เมษายน  พศ. 2548