H-10-2-19_เริ่มคิดใหม่ สู่ทำใหม่กับสื่อพื้นบ้าน เพื่องานสร้างเสริมสุขภาพ

รหัส  H-10-2-19

ชื่อเรื่อง_เริ่มคิดใหม่ สู่ทำใหม่กับสื่อพื้นบ้าน เพื่องานสร้างเสริมสุขภาพ

ผู้แต่ง กาญจนา แก้วเทพ, อดุลย์ คงดวงดีทวีรัตน์, ปิยะพร อินเจริญ, อัญชรี ไชยวุฒิ

สำนักพิมพ์  โครงการสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุข

ปีพิมพ์ พศ. 2549