H-10-4-11-16_หนังสือพิมพ์ไทยในทศวรรษหน้า

รหัส  H-10-4-11-16

ชื่อเรื่อง_หนังสือพิมพ์ไทยในทศวรรษหน้า

เจ้าของ สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย

ปีพิมพ์  1 กุมภาพันธ์ 2537