I-11-4-1-2_การนำเสนอข่าวอย่างเป็นกลางและมีอิสระของหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ (เครือมติชน) : กรณีปตท.

รหัส  I-11-4-1-2

ชื่อเรื่อง _การนำเสนอข่าวอย่างเป็นกลางและมีอิสระของหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ (เครือมติชน) : กรณีปตท.

ผู้แต่ง   สมปราถนา คล้ายวิเชียร

สถาบัน  หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง (บสส.) รุ่นที่ 1 สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

ปีพิมพ์  พศ. 2551