J-12-2-39_ในความทรงจำของ พูมี วงวิจิด ความทรงจำของชีวิตเราในขบวนวิวัฒน์แห่งประวัติศาสตร์ของประเทศลาว

J-12-2-39_ในความทรงจำของ พูมี  วงวิจิด

ผู้แปล  พิษณุ  จันทน์วิทัน

จัดโดย สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ และสมาคมลาว-ไทย เพื่อมิตรภาพ

ความทรงจำของชีวิตเราในขบวนวิวัฒน์แห่งประวัติศาสตร์ของประเทศ ลาว

 

#สปป. ลาว