j-11-6-1_ตำรวจ

j-11-6-1_ตำรวจ

ฉบับพิเศษ  วันตำรวจ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2499

นายพลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ อธิบดีกรมตำรวจ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในวันตำรวจ