J-12-1-24_หมายเหตุประเทศไทย รศ. ๒๒๙

J-12-1-24_หมายเหตุประเทศไทย รศ. ๒๒๙

เจ้าของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือภาพเล่มนี้เป็นความร่วมมือของช่างภาพของทุกสำนักพิมพ์ นำภาพที่พวกเขานำชีวิตเข้าไปเสี่ยงบันทึกไว้กว่า 10,000 ภาพ แต่คัดเลือกให้เหลือ 300 ภาพมอบให้กับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย บันทึกเป็นหนังสือภาพ เพื่อเป็นพยานประวัติศาสตร์ความรุนแรงที่เกิดจาก จากความขัดแย้งทางการเมืองไทยในปี พ.ศ. 2553