J-12-2-30-31_ประวัติศาสตร์แรงงานไทย กุลีจีน-14 ตุลาฯ -วีรบุรุษกรรมกร

รหัส J-12-2-30-31

ชื่อเรื่อง_ประวัติศาสตร์แรงงานไทย กุลีจีน-14 ตุลาฯ -วีรบุรุษกรรมกร

ชื่อผู้แต่ง พิพิธภัณท์แรงงานไทย, ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ, สนับสนุนโดย FES

ปีพิมพ์