J-12-2-32_ยึด! 27 ชั่วโมง-เบื้องหน้าเหตุการณ์นักศึกษาพม่าบุกยึดสถานทูต

รหัส J-12-2-32

ชื่อเรื่อง_ยึด! 27 ชั่วโมง-เบื้องหน้าเหตุการณ์นักศึกษาพม่าบุกยึดสถานทูต

ชื่อผู้แต่ง  กองบรรณาธิการเฉพาะกิจ

เจ้าของ ไอเอ็นเอ็น

สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน