J-12-2-35_ประวัติของแผ่นดินไทย

รหัส  J-12-2-35

ชื่อเรื่อง_ประวัติของแผ่นดินไทย

ตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์ร้อยล้านปี สมัยหิน บ้านเชียง อยุธยา พฤษภาทมิฬ จะถึง พ.ศ. 2546

ผู้รวบรวมและเรียบเรียงโดย   ดร. อาทร  จันทวิมล