J-12-4-5_คือวิญญาณเสรี ปรีดี พนมยงค์ : ครบรอบ 100 ปี ชาตกาล รัฐบุรุษอาวุโส (11 พ.ค. 43)

รหัส J-12-4-5

ชื่อเรื่อง_คือวิญญาณเสรี ปรีดี พนมยงค์ : ครบรอบ 100 ปี ชาตกาล รัฐบุรุษอาวุโส (11 พ.ค. 43)

โรงพิมพ์  ครบรอบ 100 ปี ชาตกาล รัฐบุรุษอาวุโส (11 พ.ค. 43)

โดย  ท่านผู้หญิงพูนสุข  พนมยงค์

ปีพิมพ์  พศ. 2543