J-12-4-3-4_เกียรติประวัติแพทย์ไทยฝากไว้ให้คนรุ่นหลัง ชีวิตและผลงานของศาสตราจารย์นายแพทย์ เสม พริ้งพวงแก้ว

รหัส J-12-4-3-4

ชื่อเรื่อง_เกียรติประวัติแพทย์ไทยฝากไว้ให้คนรุ่นหลัง ชีวิตและผลงานของศาสตราจารย์นายแพทย์ เสม พริ้งพวงแก้ว

เจ้าของ และสำนักพิมพ์ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.)

ปีพิมพ์ พศ. 2549