J-12-3-13_100 ปี กุหลาบ สายประดิษฐ์ อุดมการณ์ไม่มีวันตาย

รหัส J-12-3-13

ชื่อเรื่อง_100 ปี กุหลาบ สายประดิษฐ์ อุดมการณ์ไม่มีวันตาย

เจ้าของ  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ปีพิมพ์ พศ. 2548