J-12-3-11-12_อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ -นายโพยม วรรณศิริ

รหัส  J-12-3-11-12

ชื่อเรื่อง_อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ -นายโพยม  วรรณศิริ

ปีพิมพ์  19 พฤศจิกายน 2546