J-12-3-3_บันทึกหน้าหนึ่ง : อัตชีวประวัติอดีตประธานกรรมการบริหารเดอะวอชิงต้นโพสต์-แคเธอรีน เกรแฮม

รหัส J-12-3-3

ชื่อเรื่อง_บันทึกหน้าหนึ่ง : อัตชีวประวัติอดีตประธานกรรมการบริหารเดอะวอชิงต้นโพสต์-แคเธอรีน  เกรแฮม

สำนักพิมพ์ นามมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น

ปีพิมพ์ พศ. 2547