j-12-1-16_สยามอัศจรรย์-สมาน สุดโต

รหัส j-12-1-16

ชื่อเรื่อง_สยามอัศจรรย์

ชื่อผู้แต่ง-สมาน สุดโต

รวมบทความจากปลายปากกาของสมาน สุดโต (ประวัติศาสตร์)

ปีพิมพ์ 5 ธค. 2555

สำนักพิมพ์ คณะสงฆ์วัดพระพิเรนทร์ (พิมพ์ถวายมุทิตาสักการะ) โรงพิมพ์ บ.สหธรรมิก จก.