K-12-5-7_สารานุกรมรอบรู้ รอบโลก : รวมสาระน่ารู้รอบโลกกว่า 4000 หัวข้อพร้อมภาพประกอบ

รหัส  K-12-5-7

ชื่อเรื่อง_สารานุกรมรอบรู้ รอบโลก : รวมสาระน่ารู้รอบโลกกว่า 4000 หัวข้อพร้อมภาพประกอบ

เจ้าของ  รีดเดอร์ส  ไดเจสท์

ปีพิมพ์ พศ. 2542