K-12-5-5_พจนานุกรมคำสัมผัส

รหัส K-12-5-5

ชื่อเรื่อง_พจนานุกรมคำสัมผัส

ชื่อผู้เรียบเรียง  ชัยรัตน์  วงศ์เกียรติ์ขจร

บทย่อ

ใช้สำหรับแต่งเพลง บทประพันธ์ คำขวัญ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และการโฆษณา