K-12-6-21_ทำเนียบองค์กรส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน 2547

รหัส K-12-6-21

ชื่อเรื่อง_ทำเนียบองค์กรส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน 2547

เจ้าของ หน่วยอาสาสมัครอังกฤษประจำประเทศไทย และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดย ชุมชนระดับภูมิภาค (SPARK)

ปีพิมพ์ พศ. 2547